Integration 2020 Logo
Integration 2020 pågår 25-26 november 2020 och är ett landsomfattande evenemang för alla som är verksamma med integration eller mottagande av flyktingar.

Tid till Integration 2020

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Integration 2020 tar upp god praxis och partnerskap

Viktigt arbete som främjar integration görs i organisationer och på många andra håll, men det är sällan som aktörerna har möjlighet att mötas. På grund av det sprids god integrationspraxis inte alltid så effektivt som möjligt.

Från 25 till 26 november 2020 från 9 till 16

Anmäl dig senast den 16 november 2020

Integration 2018 osallistujia

Varför organiserar vi Integration 2020?

Integration 2020 tar vid där Integration 2018 slutade och förstärker partnerskap mellan myndigheter, den tredje sektorn och affärsvärlden.

Teman för Integration 2020 är samhällets mottaglighet och delaktighet, handlingskraft och deltagande, hälsa och välmående, kompetens och arbete, effektivitet i integreringens första skede och sektorsövergripande samarbete. Dessa teman synar vi på ett kreativt sätt med hjälp av god praxis, färsk forskning och partnerskap och naturligtvis med hänsyn till sårbara grupper, politiskt beslutsfattande, framtiden och kommunikation.

På Integration 2020 har du möjlighet att:

Till vem riktar sig Integration 2020?

Integration 2020 är avsett för alla som har anknytning till integration eller mottagande av flyktingar. Det gäller dig som är verksam med integrerings-, immigrations- eller mottagningsfrågor i en organisation, vid en myndighet, som kommunalt anställd eller som forskare – men lika mycket för dig som är involverad för att du är beslutsfattare, representerar en minderårig, är lärare, företagare, arbetsgivare eller vän.

Det är meningen att Integrationsevenemanget ska växa till det huvudsakliga evenemanget om integration och partnerskapsprogram, och det kommer att ordnas vart annat år. Vi hoppas särskilt att kommuner vill vara arrangörer i framtiden.

År 2018 träffades vi, främjade integration och goda befolkningsrelationer, och bildade partnerskap.

Sonja Hämäläinen, Arbets- och näringsministeriet
Integrationsplattform 2018 för integration
Integration 2018 puhuja

Evenemanget sker på nätet

År 2020 träffas vi på nätet istället för personligen.

Vi använder en plattform där man kan höra på huvudprogrammet och andra programfiler om olika teman, följa med innehåll på svenska eller engelska, knyta kontakter, föra dialoger eller diskutera i större grupper, samt bekanta sig med den virtuella utställningen där olika integrationsaktörer och lyckade tillvägagångssätt presenteras.

Stämningen var bra och man såg entusiasm överallt. Jag var mycket imponerad, och jag var inte den enda.

Sarah Bennett, Esbo stad

Delta som utställare

Har du eller din organisation lyckade koncept när det gäller integration och mottagande av flyktingar, som du vill dela med dig av? Eller vill du berätta för eventuella samarbetspartners hur du gör för att främja integration?

Vi väljer ut en liten grupp utställare till vårt virtuella utställningsrum! Där kan du presentera dig, t.ex. med film eller powerpoint, och bjuda in besökarna till din webbplats.

Den virtuella utställningen är avsedd för aktörer inom integration, immigration och mottagande av flyktingar som vill presentera sin verksamhet. De trettio först anmälda ryms med. Vi föreslår att små aktörer slår ihop sig och presenterar sig tillsammans. Ansök senast den 23 oktober 2020.

Här får du veta mer om den virtuella utställningen: [email protected]

Integration 2018 tapahtumalava

Evenemanget anordnas av

Arbets och näringsministeriet Logo
Integration.fi Logo
Inrikesministeriet Logo
Asyl-, migra­tions- och integ­ra­tions­fonden (AMIF) Logo
Europeiska regionala utvecklingsfonden Logo
Hävkraf från EU 2014-2020
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Logo
Monika Naiset Ry Logo
Helsingfors Logo