Integration 2020 programmet

Programändringar möjliga

Ett effektivt inledande skede av integrationen och sektorsövergripande samarbete

Kl.Presentationens rubrikTalareSpråk eller textning
9.00–9.30Öppning av evenemanget Integration 2020Renaz Ebrahimifi, sv, en
Session 1: Integrationchock
9.30–9.50Att integrera i Kabul som finländareDäman Saeed, Maryam Mousapour, Sharifa Sarkhosh, Annika Guttormsen, Taina Karhu och Titta Turunendari, finska
9.50–10.00Diskussion i smågrupper finska
10.00–10.15ExpertinläggMelody Karvonen, sakkunnig i kulturell mångfald, föreläsarefinska
Session 2: Integrationsfrämjande aktörer. Vad är kamrathandledning och hur gagnar den dem som integrerar sig?  kamrathandledningsverksamhet, Finlands Flyktinghjälp
10.30–10.50Kamrathandledning i nötskalPetri Komulainen, planerare av kamrathandledningsverksamhet, Finlands flyktinghjälpfinska
10.50–11.13Berättelser om och exempel på kamrathandledningDäman Saeed och Tsega Solomon, kamrathandledarefinska
11.13–11.15SammandragHeli Tikkanen, planerare av kamrathadledningsverksamhet, Finlands flyktinghjälpfinska
11.30–12.30Lunch och presentation av den virtuella utställningslokalen
Session 3: Lyckad flyttning från förläggningen till kommunen.
12.30–12.45Genomgång av övergångsskedet vid flyttning från förläggningen till kommunen och faktorer som påverkar hur smidigt det gårNea Kariluoto & Petri Rosengren, förläggningen i Björneborgfinska
12.45–13.00Projektet Föra barnen på tal för att möjliggöra kontinuitet i familjens stödBitta Söderblom, Projektet Föra barnen på tal vid förläggningarna, Mieli rf.finska, svenska
13.00–13.15DiskussionAnu Kosloff, planerare av mottagningsverksamheten, Finlands Röda Korsfinska
Session 4: Importance of restoring family links in integration. Betydelsen av att återupprätta familjeband i integrationen.
13.30–13.45Restoring Family Links – what RFL is about and why it is important in integration whatever the country context is?Amandine Roussel, Finnish Red Cross volunteer, on parental leave from ICRCEngelska
13.45–14.00Concrete difficulties in family reunification processHanna Laari, Executive lawyer, Finnish Refugee Advice CenterEngelska
14.00–14.15DiskussionDiskussionsledare Tiina Salmio, Coordinator – Resettlement and Family Reunification, Finnish Red CrossEngelska
14.15–14.45Kaffe
Session 5: Engaging Communities in Refugee Protection: The Potential of Community Sponsorships
14.45–15.05Introduction of the concept of Community based sponsorshipWilfried Buchhorn, UNHCR Representation for the Nordic and Baltic CountriesEngelska
15.05–15.15Testimonies sharing of experience from a CS initiative in Europe: Achievements, challenges and lessons learned (Representatives of a CS program, in incl. sponsors and refugees -pre-recorded videos) Engelska
15.15–15.20Comments – the Finnish point of viewVarpu Taarna, Ministry of Economic Affairs and Employment of FinlandEngelska
15.20–15.30Questions and discussionVarpu Taarna, Ministry of Economic Affairs and Employment of FinlandEngelska
Kl.Presentationens rubrikTalareSpråk/textning
9.00–9.30Öppning av evenemanget Integration 2020 finska, svenska, engelska
9.30–9.35Välkommen och allmänna regler för videoväggenModeratorer:
Melis Ari-Gurhanli, planerare, MIELI rf – Projektet MIOS Sakilayan-Latvala, lektor, Diakoniyrkeshögskolan
finska
Session 1: Vad berättar resultaten av MIPEX 2020 om Finlands integrationspolitik?
9.35–10.25Hur klarar sig Finland i MIPEX 2020-undersökningen jämfört med andra länder?Markus Himanen, forskare, Helsingfors universitetfinska
KommentarerSaid Aden, specialsakkunnig, Esbo stad, Shadia Rask, forskningschef, Likabehandling och delaktighet, Institutet för hälsa och välfärd, Svetlana Tchistiakova, ordförande, Vantaan Venäläinen Klubifinska
Session 2: Finlands svenskspråkiga fält mot diskriminering
10.30–11.20The work against discriminationModerator: Danielle Lindholm Talare: Ola Kellgren, Direktör, Nordisk Kultur Kontakt; Ann-Jolin Grüne, Team Leader, Luckan; Halimo Ahmed, Suomen Somalinaisten kehitys rysvenska
11.20–11.30Spoken wordTania Nathanengelska
11.30–12.30Lunch och presentation av den virtuella utställningslokalen  
12.30–12.35VideoväggModeratorer:
Melis Ari-Gurhanli, planerare, MIELI rf – Projektet MIOS Sakilayan-Latvala, lektor, Diakoniyrkeshögskolan
finska
Session 3: Soffdiskussion: Praktiska utmaningar och upptäckta brister i samarbetet med personer med olika språk- och kulturbakgrunder
12.35–13:30Vilka är organisationernas vanligaste utmaningar när det gäller att arbeta med personer med olika språk- och kulturbakgrunder? Vilka problem finns det i fråga om delaktigheten, vilket budskap går inte fram?Moderatorer
Melis Ari-Gurhanli, planerare, Mieli ry – MIOS projekt Meg Sakilayan-Latvala, Diakonia Yrkeshögskolan

sakkunnig Artem Kuosti; direktör Duin Ghazi, Irakin Naisten Yhdistys; sosionom Shugri Mohamed

finska
Session 4: Pitching: Nya idéer från organisationsfältet för att främja aktivitet och stärka delaktigheten
13.30–14.15Sju aktörer inom den 3: e sektorn framför sina idéer för att främja aktivitet och stärka delaktigheten. Vilken är den bästa idén? Publiken röstar.Företrädare för organisationersvenska
14.15–14.25Spoken wordTania Nathanengelska
Session 5: International panel discussion: Migrant participation and leadership across borders – In Europe and the USA
14.30–14.35On migrant political participation and representationLord Mayor of Dublin Hazel ChuEngelska
14.35–15.30What encourages immigrant communities and community members to be more active, to organize and represent themselves and to become powerful actors in the society?

Moderator: Thomas Huddleton, Research Director, Migration Policy Group, Brussels

Panelists:

Teresa Buczkowska, Integration Manager, Immigrant Council of Ireland
Yonous Muhammadi, Executive Director, Greek Forum of Refugees
Gustavo Torres, Executive Director,  CASA –Virginia, USA

Engelska

Samhällets mottaglighet och relationerna mellan befolkningsgrupperna

Kl.Presentationens rubrikTalareSpråk/textning
9.00–9.30Öppning av evenemanget Integration 2020Renaz EbrahimiFinska, svenska, engelska
Session 1: Demokrati och delaktighet
9.30–10.00Utlänningar som kanditarer i kommunalvalJosefina Sipinen, doktorand, Tammerfors universitetfinska
10.00–10.25Att befrämja lokal demokrati och delaktighet: Case EsboKia Leidenius, specialsakkunnig, Esbo stad och Sari Hammar, projektchef, Esbo stadsvenska
10.25–10.35Paus
Session 2: Rasism och diskriminering
10.35–11.05Rasism och diskriminering i arbetslivetMichaela Moua, projektchef, justitieministerietfinska
11.05–11.30Kommentar: Mikroagressivitet och alliansLotta Palonen, HR-sakkunnig, L&Tfinska
11.30–12.30Lunch och presentation av den virtuella utställningslokalen
Session 3: Integrationens utmaningar i vardagen
12.30–13.00Anförande av årets 2019 flyktingkvinna och årets 2020 flyktingmanRand Mohamad Deeb, årets flyktingkvinna 2019; Kordnejad Ebrahimi, årets flyktingman 2020finska
13.00–13.20Kommentar och diskussionJohanna Sjöholm, verksamhetsledare, Nicehearts rffinska
13.20–13.30Paus  
Session 4: Samarbete och framgångar
13.30–14.15Från försök till praxis, dvs. hur man gör ett gott och långsiktigt samarbete mellan organisationer och myndigheterAnalyn Wagas-Hyvönen, Esbo regionkoordinator och Liisa Kulta, projektchef, Naapuriäidit, Nicehearts rf, Maria Tiilikkala, koordinator för organisationssamarbete, Esbo stad, Milla Mäkilä, projektchef, NTM-centralen i Nylandfinska
14.15–14.45Kaffe
Session 5: Integrationsstöd och partnerskap
14.45–15.00Anförande om lågtröskelverksamhetens betydelse för integrationen och delaktigheten vid sidan av de lagstadgade tjänsternaMilla Mäkiläfinska
15.00–15.15Samhällets mottaglighet, delaktighet och partnerskapAnna Bruun, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministerietfinska
15.15–15.30Avslutande diskussionMilla Mäkilä, Anna Bruun, Peter Kariuki och Sari Hammarfinska
Kl.Presentationens rubrikTalareSpråk/textning
9.00–9.30Öppning av evenemanget Integration 2020Renaz EbrahimiFinska, svenska, engelska
Session 1: Hälsovårds – och serviceerfarenheter av dem som flyttat till Finland – exempel från olika landskap ur välfärdsundersökningen för dem som är födda utomlands (FinMonik). Presentatör: Marisel Soto Godoy, Monika-Naiset ry
9.30–10.15Hur kan  uppgifterna i välfärdsundersökningen för dem som är födda utomlands FinMonik 2018 –2019 utnyttjas?Statistikutredare Eero Lilja, Institutet för hälsa och välfärdfinska
Erfarenheter av hälsovårdstjänster för dem som flyttat till Finland i olika landskap– skillnader och likheterHannamaria Kuusio, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärdfinska
Hälsa och välfärd för dem som flyttat till Finland i olika landskap – skillnader och likheterAnna Seppänen, projektkoordinator, Institutet för hälsa och välfärdfinska
Planer på uppföljning av hälsa och välfärd för dem som flyttat till FinlandHannamaria Kuusiofinska
Kommentar: Behovet och utnyttjandet av uppföljningsuppgifter i landskapen och kommunernaRegionkoordinator Nexhat Beqiri, projektet Hemma i Finland, NTM-centralen i Nylandfinska
Session 2: Våld mot invandrarkvinnor som hinder för integration
10.30–11.30Särdragen hos våld mot invandrarkvinnor, identifiering av våldet och sätten att hjälpaNatalie Gerbert, direktör för kriscentret, Monika-Naiset liitto ry.Finska
Kommentar: Vanda stadMerituuli Vuorikoski, Vantaan osaamiskeskus 
11.30–12.30Lunch och presentation av den virtuella utställningslokalen
Session 3: Rehabilitation, Assistance and Integration of Victims of human Trafficking. Diskussionsledare specialplanerare Saida Mäki-Penttilä, Institutet för hälsa och välfärd.
12.30–13.15• Building employability skills and working life competence for victims of human trafficking: Examples from Finland and the UK
• What is the IKUT-project and how does it aim to help victims of human trafficking in Finland?
• Introducing the UK model case: Co-op and the Bright Future project
• Impacts of Human Trafficking On Female and Child Victims and Survivors of Trafficking
Project Manager Veikko Mäkelä, National Assistance System for Victims of Human Trafficking (Finland) & Anti-Trafficking Coordinator Anna Nuotio,  MONIKA – Multicultural Women’s Association, FinlandEngelska
Session 4: Ett gott liv under coronaåret?
Hur kan människors välbefinnande stödjas under undantagsförhållanden?
13.30–14.15Coronepidemins effekter på hälsan och välbefinnandet hos dem som är födda utomlandsprojektchef Natalia Skogberg, Institutet för hälsa och välfärdfinska
Tammerfors universitets flerspråkiga undersökning om invandrares erfarenheter i början av coronepideminEerika Finell, ledande forskare, Tammerfors universitetfinska
Delaktighet – en resurs inom psykisk hälsa (Melis Ari-Gurhanli, Mieli rf/MIOS-projektet)Melis Ari-Gurhanli, projektplanerare, Mieli rffinska
KommentarVerksamhetsledare, Mania Alkhatib, Suomi–Syyriaseurafinska
14.15–14.45Kaffe
Session 5: Kompetenscentret PALOMA som stöd för yrkespersoner och organisationer som arbetar med mentalvård för personer med flyktingbakgrund. Diskussionsledare Saida Mäki-Penttilä
14.45–15.30Vad är kompetenscentret PALOMA?Johanna Mäki-Opas, projektchef, Institutet för hälsa och välfärdfinska
PALOMA-utbildning för att stärka kompetensen hos yrkesutbildade personerLaura Somersalo, projektkoordinator, Institutet för hälsa och välfärdfinska
PALOMA-Kompetenscentret i TammerforsregionenMarianne Rautiokoski, sakkunnig, Tammerfors universitetssjukhus 

Kompetens och arbete

Kl.Presentationens rubrikTalareSpråk/textning
9.00–9.30Öppning av evenemanget Integration 2020Renaz Ebrahimifi, sv, en
Session 1: Labour market integration of refugees in the Nordic Countries
9.30–10.30Who is the immigrant integration champion – Norway, Denmark or Sweden? A comparative study of integration policies and employment outcomesVilde Hernes, Researcher, OsloMet – Oslo Metropolitan UniversityEngelska
Different selection processes, different outcomes? Comparing labor market integration of asylum refugees, resettled refugees and their reunited family membersJussi Tervola, Research Manager, Finnish Institute for Health and Welfarefinska/engelska
Session 2: Hur lyckas med integration och invandrarkvinnors sysselsättning?
10.30–11.30Integration – mer än bara språkEmina Arnautovic, integrationssakkunnig, Folkhälsansvenska
Med 30 år av integrationsarbete i bagaget: lärdomar och nya utmaningarMikaela Björklund, Närpiön kaupunginjohtaja
11.30–12.30Lunch och presentation av den virtuella utställningslokalen
Session 3: Hur sysselsättningstjänsterna för invandrare ordnas i kommunförsöket: exempel från Uleåborg, Tammerfors och Helsingfors
12.30–13.30Uleåborgs utvecklingsarbete för anställning av invandrare och utländska talareArto Willman, välfärdschef, Uleåborgs stadfinska
Kommunalt sysselsättningsexperiment – Helsingfors perspektiv på anställning av invadrarna?Johannes Hirvelä, Helsingfors stad, utvecklingschef
Kommunförsöket med sysselsättning ur invandrarnas synvinkel – Case BirkalandHeini Lehtokannas, projektchef för projektet Oske och Kristina Kemi, teamchef för invandrarinfo Mainio, Tammerfors stad
Session 4: Erfarenheter av att leda mångfald
13.30–14.30Mångfald i arbetslivet: Vad och varför?Jonna Louvrier, ekonomie doktor, utbildare och konsult i mångfaldsledning, grundaren av Includia Leadershipfinska
Trädgårdsbranschens erfarenheter av att leda mångfaldJohanna Smith, Vikarierande trädgårdsombudsman, Österbottens svenska producentförbund r.f.svenska
Mångfald och inkludering i praktikenHeidi Pech, Diversity & Inclusion Advocate, Futurice Oyfinska
14.30–14.45Paus
Session 5: Identifiering av kunnande i kompetenscentrumen – bästa exempel och metoder
14.45–15.45Identifiera kompetenser i kompetenscentra – de bästa bitarna och metodernaPaneldeltagare: Annukka Jamisto, Esbo kompetenscentrum; Bahar Mozzafari, Vanda kompetenscentrum, Tanja Välipakka-Toivonen, Stadin osaamiskeskus, Outi Lahtinen, Tammerfors kompetenscentrum. finska

Mot ett inklusivt samhälle

Kl.Presentationens rubrikTalareSpråk/textning
9.00–9.10Integration 2020: öppning av den andra evenemangsdagenRenaz Ebrahimifi, sv, en
9.10–9.40Keynote: Gemensam faktorProducent och filmmakare Max Malkafinska
Integration är partnerskap
9.40–10.00PartnerskapsprogrammetVarpu Taarna, specialsakkunnig, och Maria Tiainen, projektchef, arbets- och näringsministerietfinska
10.00–10.10Paus och möjlighet att nätverka  
10.10–11.25Hälsningar från HelsingforsHelsingfors biträdande borgmästare Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Sanna Vesikansa, Anni SinnemäkiFinska, textning på svenska.
Delaktighet enlig en nordfinländs modellTanja Tammimies, regionkoordinator, och Hanna Määttä, migrationschef, NTM-centralen i Norra Österbottenfinska
Delta, kommentera, påverka!Renaz Ebrahimifi, sv, en
Temahälsningar från SverigeNordens välfärdscentersvenska
Partnerskap och betydelsen av samarbeteSonja Hämäläinen, migrationsdirektör, arbets- och näringsministerietfinska
11.30–12.30Lunch, presentation av den virtuella utställningslokalen, möjlighet att nätverka
Mot ett inklusivt samhälle
12.30–13.40Samlad hälsning från temaväggarnaTBC 
Make Some Noise frågar – minister Haatainen svararMake Some Noise, arbetsminister Tuula HaatainenFinska, textning på svenska.
Forskarens anförandeNafisa Yeasmin, Lapplands universitetfinska
13.40–14.10Virtuell kaffepaus med program: JourneyDansare: Esete Sutinen, koreograf: Sonya Lindfors, musik: Vespers for violin, kompositör Missy Mazzoli, video: Tuukka Ervasti. UrbanApa. 
14.10–15.10PaneldiskussionRenaz Ebrahimi; talare: Ulkar Aghayeva, Sara Salmani, Kristina Stenman, Abdirahim Husseinfinska
15.15–15.45Make Some Noise frågar – minister Ohisalo svararMake Some Noise, inrikesminister Maria OhisaloFinska, textning på svenska.
Black Lives MatterFotograf Nora Sayyadfinska
Sammanfattning och avslutning av Integration 2020Renaz Ebrahimifi, sv, en